TRẮC ĐỊA - ĐỊA CHÍNH

Print

Trong lĩnh vực Trắc địa - Địa chính, Trung tâm Khoa học và Công nghệ (TIC – STECH) thực hiện các hoạt động:

- Đo vẽ bản đồ địa hình và thành lập các loại tài liệu trắc địa khác;

- Công tác trắc địa phục vụ thiết kế, thi công các loại công trình: Giao thông, thủy lợi, thủy điện, xây dựng,…;

- Quan trắc chuyển dịch và biến dạng công trình, bao gồm:

+ Quan trắc lún

+ Quan trắc chuyển dịch ngang

+ Quan trắc độ nghiêng công trình

- Đào tạo ngắn hạn:

+ Chứng chỉ Microstation;

+ Chứng chỉ Famis;

+ Chứng chỉ Mapinfo.

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3811786
Free Joomla Theme by Hostgator