CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Print

Trong lĩnh vực Công nghệ Hóa, Trung tâm Khoa học và Công nghệ (TIC – STECH) thực hiện các hoạt động:

- Lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu hóa học của nước xây dựng;

- Phân tích các chỉ tiêu hóa học môi trường không khí, đất,…;

- Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt, nước dùng cho công nghiệp;

- Đánh giá thành phần thổ nhưỡng;

- Đánh giá thành phần hóa học silicat nhân tạo (ximăng, gốm sứ,…);

- Kiểm tra chất lượng xăng dầu, sản phẩm dầu mỏ;

- Kiểm tra các thành phần kim loại và hợp kim.

- Đào tạo ngắn hạn:

+ Chứng chỉ Hóa thực phẩm.

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3811786
Free Joomla Theme by Hostgator