CƠ KHÍ - TỰ ĐỘNG HÓA

Print

Trong lĩnh vực Cơ khí – Tự động hóa, Trung tâm Khoa học và Công nghệ (TIC – STECH) thực hiện các hoạt động:

- Gia công cơ khí;

- Gia công phay, tiện CNC;

- Đào tạo ngắn hạn:

+ Solidworks;

+ Inventor;

+Pro-E;

+ Công nghệ gia công CNC.

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3811786
Free Joomla Theme by Hostgator