CƠ CẤU NHÂN SỰ

Print

Trung tâm Khoa học và Công nghệ TIC(TIC–STECH) 

         

NHÂN SỰ BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM TIC-STECH

Tên cán bộ quản lý

Chức vụ

Điện thoại

Email

1. Ban Giám đốc

TS. Hồ Kim Dân

Giám đốc

0919.922.800

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. Bộ phận Kế toán      

ThS. Trần Duy Hưng

Kế toán trưởng

0917.395.138

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Văn phòng Trung tâm

KS. Nguyễn Trường An

Trưởng phòng

0919.003.009

truọ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Phòng thí nghiệm (LAS-XD 1415)

CN. Dương Vĩnh Nhiều

Trưởng phòng

0982.654.545

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Phòng Chuyên môn – Nghiệp vụ

TS. Phạm Hữu Lộc

Trưởng phòng

0914.683.684

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

NHÂN SỰ CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

Tên cán bộ quản lý

Chức vụ

Điện thoại

Email

1. Tổ Khảo sát Địa hình – Địa chất

ThS. Trần Quang Thành

Tổ trưởng

0983.155.210

t This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phan Đức Lệnh

Tổ Phó

0914.889.917

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ThS. Trần Thiện Thuật   0914.154.343   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ThS. Biện Thị Thái Ánh   0978.727.998  
ThS. Nguyễn Thị Xuân Ánh   0123.690.6645  

2. Tổ Tư vấn và Chuyển giao KHCN

TS. Nguyễn Minh Ty

Tổ trưởng

0986.192.879

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Võ Thị Mỹ Nga

Tổ Phó

0946.066.596

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Tổ Công nghệ Cơ khí và Chế tạo máy

TS. Lê Xuân Thạch

Tổ Trưởng

0914.140.076

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Đào Quốc Khánh

Tổ Phó

0986.349.102

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Tổ Điện – Điện tử - Công nghệ Thông tin

TS. Nguyễn Trung Thoại

Tổ Trưởng

0983.011.576

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Xuân Hậu

Tổ Phó

0973.083.230

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3811786
Free Joomla Theme by Hostgator