CNTT - VIỄN THÔNG

Print

Trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin – Viễn thông, Trung tâm Khoa học và Công nghệ (TIC – STECH) thực hiện các hoạt động:

- Thiết kế, lắp đặt mạng LAN;

- Thiết kế website;

- Xây dựng hệ thống thương mại điện tử;

- Quản trị website.

- Đào tạo ngắn hạn:

+ Tin học căn bản: A, B;

+ Ngôn ngữ lập trình C++; C#; Java; VBA;…

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3811786
Free Joomla Theme by Hostgator